Struktūra

AUTO ASOCIĀCIJAS BIEDRU KOPSAPULCE

PADOME

Biedru sapulce ir augstākā Auto Asociācijas (AA) lēmējinstitūcija.

Auto Asociācijas biedru sapulču starplaikā biedrus pārstāv padome, kuru 5 cilvēku sastāvā ievēlē biedru sapulce uz 4 gadiem. Padome no savu locekļu vidus ievēl prezidentu, kurš ir padomes priekšsēdētājs.

Auto Asociācijas prezidenti:

  • Andris Kulbergs (2010. --->) 
  • Aksels Rubulis (2008.-2009.)
  • Māris Bensons (2008.)
  • Agris Staņēvičs (2003.-2007.)
  • Jānis Pormalis (2001.,2002.)
  • Ervīns Arents (2000.)
  • Agris Staņēvičs (1997.-1999.)
  • Dāvis Maksiņš (1995.-1996.)
  • Viktors Kulbergs (1994.-1995.)


Auto Asociācijas vadīšanai un pārstāvībai ir izveidota valde. Valdes darbu organizē un vada padomes iecelts valdes priekšsēdētājs, kurš bez atsevišķas pilnvaras ir tiesīgs pārstāvēt AA valsts un pārvaldes institūcijās, pašvaldībās, tiesās un citās institūcijās un organizācijās.

Izpildinstitūcijas darbu no 1994. gada līdz 2010. gadam kā valdes priekšsēdētājs vadīja Olafs Ozols.
Izpildinstitūcijas darbu no 2011. gada līdz 2013. gadam kā valdes priekšsēdētājs vadīja Viktors Kulbergs.
Izpildinstitūcijas darbu no 2014. gada kā valdes loceklis vada Ingus Rūtiņš