Automobiļu klasifikators

  • Klasifikators ir balstīts uz Eiropā vispārpieņemtiem un Eiropas Komisijas dokumentācijā atrodamiem klašu dalījumiem;
  • Klasifikatoram ir divas galvenās daļas, atkarībā no automobiļu kategorijas (M1, N1);
  • Noteicošie parametri klašu dalījumam – auto ražotāja pozicionējums, tiešo konkurentu atrašanās attiecīgajā klasē;
  • Klasifikatoru uztur un atjaunina Auto Asociācija;
  • Klasifikatorā norādītie papildus parametri – garums, CO2 izmeši un bāzes cena ir tikai informatīvi un var atšķirties modeļa pagarinātajās versijās vai, atjaunojot modeli un paplašinot piedāvāto dzinēju gammu;
  • Izmaiņas iepriekš minētajos parametros nemaina automobiļa piederību klasifikatora norādītajai klasei;
  • Veicot iepirkumu mazajā daudzfukciju (Mb) vai kompaktajā daudzfunkciju (Mc) klasē ar virsbūves tipu pasažieru furgons, rekomendējam pasūtājam tehniskajos noteikumos iekļaut abas klases kā atbilstošas, jo šo klašu pasažieru furgoni ir savstarpeji salīdzināmi.

Automobiļu klasifikators