Ieguvumi

Auto nozares viedokļa pārstāvēšana: 
 • valsts iestādēs (likumdevējs un izpildvara) un medijos
 • darba devēju organizācijā (LDDK)
 • IUB Nozares ekspertu padomē
 • ACEA
Aktuālās informācijas (grozījumi normatīvajos aktos, politikas plānošanas dokumenti) saņemšana par auto nozari Latvijā un Eiropā
Nozares analītika:
 • detalizēti bezmaksas statistikas dati par jaunu un lietotu auto reģistrācijas apjomiem Latvijā
 • vispārējie auto tirgus reģistrācijas dati Igaunijā, Lietuvā un ES
 • tirgus perspektīva, prognozes
Citas priekšrocības un konsultācijas:
 • AA un VID sadarbības līguma ietvaros saņemt mutiskas un rakstiskas VID auditoru konsultācijas
 • klātienes tikšanās ar valsts iestāžu (CSDD, VID u.c.) pārstāvjiem
 • sadarbība ar Latvijas profesionālās izglītības iestādēm un prakses studentu uzņemšana servisos
 • darbinieku apmācību programmu līdzfinansēšana no ES Fondu līdzekļiem
 • iespēja bez maksas piedalīties dažādās konferencēs, semināros, diskusijās
 • cenu atlaides, privileģētas caurlaides un ielūgumi