Iestāšanās

Automobiļu importētājiem:

 • Iesniegums uz uzņēmuma veidlapas, norādot uzņēmējdarbības veidu un kontaktinformāciju;
 • Importētāja līguma pirmās un pēdējās lapu kopijas, kurās norādīts izplatāmā automobiļa zīmols, līguma darbības termiņš un pušu paraksti;
 • Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

Automobiļu pilnvarotajiem auto tirgotājiem, remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniedzējiem:

 • Iesniegums uz uzņēmuma veidlapas, norādot uzņēmējdarbības veidu, tirdzniecības vietas nosaukumu, sadarbības partnerus, kuri ir noslēguši servisa partnera līgumu un kontaktinformāciju;
 • Pārstāvētā automobiļa zīmola izplatīšanas līguma pirmās un pēdējās lapu kopijas, kurās norādīts pārstāvamā automobiļa zīmols, līguma darbības termiņš, pušu paraksti;
 • Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

 *Automobiļu, to komponentu un rezerves daļu ražotājiem:

 • Iesniegums uz uzņēmuma veidlapas, norādot uzņēmējdarbības veidu, ražotās preces zīmolu un kontaktinformāciju;
 • Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

*Automobiļu komponentu un rezerves daļu tirgotājiem:

 • Iesniegums uz uzņēmuma veidlapas, norādot uzņēmējdarbības veidu, pārstāvēto automobiļu komponentu un/vai rezerves daļu ražotāju (zīmolu) un kontaktinformāciju;
 • Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

*Neatkarīgajiem automobiļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu sniedzējiem:

 • Iesniegums uz uzņēmuma veidlapas, norādot uzņēmējdarbības veidu, pakalpojuma sniegšanas vietas nosaukumu un kontaktinformāciju;
 • VRU atbilstības sertifikāts;
 • Komersanta reģistrācijas apliecības kopija.

*Kvalitātes kritēriji ir izstrādes stadijā

 Auto Asociācijas statūti