Mērķi

  • Sadarbībā ar valsts un nevalstiskām iestādēm un organizācijām, izstrādāt un ieviest vienotus nozares normatīvus mehānisko transportlīdzekļu tirdzniecības un remonta jomās
  • Attīstīt godīgai konkurencei un nozares profesionālajiem standartiem atbilstošu, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un preču tirdzniecību, kas nerada draudus satiksmes drošībai un ir saskaņā ar patērētāju interesēm
  • Sekmēt valsts pārvaldes iestāžu publisko iepirkumu atklātumu un pretendentu brīvu konkurenci
  • Izglītot Latvijas sabiedrību par mehānisko transportlīdzekļu iegādes, ekspluatācijas, remonta un patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem