Mērķi

  • Attīstīt godīgai konkurencei un nozares profesionāliem standartiem atbilstošu, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un preču tirdzniecību, kas nerada draudus satiksmes drošībai un ir saskaņā ar patērētāju interesēm
  • Izstrādāt un ieviest vienotus nozares normatīvus un prasības mehānisko transporta līdzekļu servisa un remonta jomas komercdarbība
  • Panākt transportlīdzekļu tirdzniecības statistikas datu harmonizāciju Latvijā atbilstoši starptautiskajiem mehānisko transporta līdzekļu tirdzniecības datu uzskaites standartiem un praksei
  • Sadarbībā ar CSDD, citām valsts un nevalstiskām institūcijām, veicināt satiksmes drošību
  • Izglītot Latvijas sabiedrību par mehānisko transporta līdzekļu iegādes, ekspluatācijas, remonta un patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem