Kampaņā "Nodod motoreļļu, nevis planētu!" aktualizē servisu atbildību bīstamo atkritumu apsaimniekošanā

(10.05.2023.)

Speciālā kampaņā visā Latvijā bez maksas aicina nodot izlietotās motoreļļas

Latvijas tirgū ik gadu nonāk aptuveni 15 000 tonnu (pēc pēdējiem datiem 2021.gadā – 15 287 tonnas*) dažāda veida smēreļļu, t.sk.  arī motoreļļas, kas ir viens no autoservisos visbiežāk radītajiem bīstamajiem atkritumiem, kam nepieciešama speciāla apsaimniekošana. No tirgū laistā apjoma teju 10 000 tonnas šo vielu “aizplūst garām” to pareizai apsaimniekošanai, tādējādi draudot piesārņot vidi. Lai vērstu uzmanību uz auto servisos radīto bīstamo atkritumu atbildīgu apsaimniekošanu, no 8.maija līdz 2.jūnijam Latvijas Zaļais punkts kopā ar “Eko Osta” un citiem partneriem īsteno kampaņu “Nodod motoreļļu, nevis planētu!”, kuras ietvaros visā Latvijā tiks nodrošināta izlietoto motoreļļu bezmaksas savākšana. 

Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis: “Normatīvajos aktos ir stingri noteiktas prasības pareizai bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, tomēr mūsu pieredze, kā arī dati rāda, ka šīs prasības ne vienmēr tiek godprātīgi ievērotas. Izlietotās motoreļļas atgūt pārstrādei ir liels izaicinājums. Kā visbūtiskākais iemesls ir šo atkritumu radītāju atbildīgas rīcības trūkums tos atbilstoši nodot. Šajos gadījumos tiek radīts risks šiem atkritumiem tikt nelikumīgi sadedzinātiem vai izlietiem dabā. Tā ir neatļauta un sodāma rīcība, ko centīsimies novērst šajā kampaņā, veidojot vēl ciešāku sadarbību ar auto servisiem un citiem komersantiem, lai šos bīstamos atkritumus bez maksas savāktu to rašanās vietās visā Latvijā. Aicinām būt atbildīgiem, jo jebkuri atkritumi, it īpaši “ķīmiskie”, dabā atstāj būtisku piesārņojumu, ko varam novērst tikai katrs ar savu rīcību.”

Kampaņā “Nodod motoreļļu, nevis planētu!” izlietoto motoreļļu aicināti nodot ikviens interesents – auto servisi, lauku saimniecības, rūpnīcas un citi uzņēmumi vai fiziskas personas, kam ikdienā tiek uzkrātas šīs vielas. Savākšana tiek nodrošināta no kampaņas dalībnieka noteiktās adreses pēc iepriekšējas pieteikšanās, zvanot “Eko Osta” pa tel. +371 67393860 vai piesakot izvešanu mājas lapā www.ekoosta.lv. Minimālais vienā reizē bez maksas nododamais motoreļļas apjoms ir 200 litri. Lai nodrošinātu pakalpojumu bez maksas un lai pēcāk būtu iespējams īstenot savāktās motoreļļas pārstrādi, tai jābūt bez citu vielu piemaisījumiem. 

“Kā ilggadējs bīstamo atkritumu apsaimniekotājs Latvijā esam nosprauduši mērķi pēc iespējas novērst jebkādu ķīmisko vielu nonākšanu dabā, nodrošinot to pareizu apsaimniekošanu un pārstrādi. Sagaidām arī sabiedrības un komersantu izpratni par to, tāpēc mūsu galvenais aicinājums - nodot bīstamos atkritumus oficiālam apsaimniekošanas uzņēmumam, kurš par tālāko parūpēsies atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Caur kampaņu “Nodod motoreļļu, nevis planētu!” vēlreiz atgādinām, ka videi kaitīgo un bīstamo atkritumu nepareiza uzglabāšana un apsaimniekošana rada nopietnus riskus videi un cilvēku veselībai. Tāpēc aicinām šo mēnesi izmantot tam, lai atbrīvotu savus servisus, darbnīcas, pagalmus no uzkrātajām un izlietotajām motoreļļām, lai turpinātu savu darbību un ikdienu ar vēl lielāku atbildību pret vidi,” skaidro SIA “Eko Osta” pārstāvji. 

Ikviens, kurš kampaņas laikā nodos vismaz 200 litru izlietotās motoreļļas bez citiem piejaukumiem, varēs piedalīties izlozē par 500 EUR vai divām 200 EUR dāvanu kartēm no celtniecības materiālu un auto piederumu tirgotāja SIA “Albert Berner”. Izloze par balvām notiks 15.jūnijā un informācija par laimētājiem būs pieejama www.zalais.lv. Kampaņas rīkotāji ar laimētājiem sazināsies individuāli. Kampaņas laikā iegūtie dati tiks izmantoto tikai un vienīgi kampaņas ietvaros, lai sazinātos par eļļas izvešanu un laimesta gadījumā par balvas saņemšanu.

Latvijas Zaļais punkts kopā ar “Eko Osta” un kampaņas atbalstītājiem – biedrību “Auto asociācija” un SIA “Albert Berner” - atgādina, ka bīstamos atkritumus jau to rašanās vietās jāapsaimnieko atbildīgi - jāuzglabā tikai izturīgos un drošos konteineros un pēc tam jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir izsniegta speciāla atļauja. Daļa bīstamo atkritumu ir viegli uzliesmojoši un rada paaugstinātu ugunsbīstamību. Sadedzinot motoreļļas, atmosfērā nonāk virkne kaitīgo vielu, piemēram, hlors, broms, naftas produkti, policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži un citi ķīmiskie savienojumi.

 

* Ražotāju atbildības sistēmu sniegtā informācija par atkritumu apsaimniekošanu 2021.gadā (https://www.vvd.gov.lv/lv/media/9981/download?attachment