Izsludināta tirgotāju pieteikšanās elektro auto un plug-in hibrīdu atbalsta programmas realizēšanai.

(03.01.2022.)

Visiem auto tirgotājiem, kuri vēlas realizēt atbalsta programmu, jāiesniedz pietiekumi valsts SIA "Vides investīciju fonds" līdz 3.02.2022. Projektā var piedalīties jebkurš auto tirgotājs, kurš ir rēgistrēts CSDD transportlīdzekļu tirgotāju reģistrā un iekārtojis normatīviem atbilstošu tirdzniecības vietu, kā arī uzņēmumam nav nodokļu parādu, kā arī tā, vai tā amatpersonu darbībā nav konstatēti noteikti likumpārkāpumi. Detalizēta informācija par prasībām un nosacījumiem, kā arī pieteikuma veidlapa atrodama šeit 

 

 

Pārpublicēta ziņa no VSIA "Vides investīciju fonds" :

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" ietvaros.

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" (turpmāk – konkurss) mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu Latvijā, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g CO2/km vai par mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un tai pat laikā tam ir uzstādīts iekšdedzes dzinējs, un kopējās SEG emisijas ir līdz 50g CO2/km atbilstoši pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūras (WLTP) svērtajam kombinētajam ciklam.

Konkursa ietvaros pieejamais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 10 000 000 euro.

Projekta iesniedzējs konkursa ietvaros ir valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pārziņā esošajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā reģistrēts komersants, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkojis un reģistrējis transportlīdzekļu tirdzniecības vietu.

Informācija par konkursa atbalsta nosacījumiem skatīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 896 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums", kas pieejams: https://likumi.lv/ta/id/328761.

Projekta iesniegumus no 2022. gada 3. janvāra līdz 2022. gada 3. februārim (ieskaitot) var iesniegt noformētu elektroniskā dokumenta veidā, uz elektroniskā pasta adresi: konkurss@lvif.gov.lv vai uz e-adresi: _default@40003339615

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi konkurss@lvif.gov.lv vai uz e-adresi: _default@40003339615. Lūdzam pirms jautājumu uzdošanas iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Papildus informācija tīmekļa vietnē: www.ekii.lv