Konference „Jaunie Eiropas Savienības klimata un atjaunojamās enerģijas mērķi – ieguvumi un izaicinājumi Latvijas ekonomikai”

(25.11.2014.)

2014. gada 28. novembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ēkā notiks konference „Jaunie Eiropas Savienības klimata un atjaunojamās enerģijas mērķi – ieguvumi un izaicinājumi Latvijas ekonomikai” .  

23. oktobrī Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji vienojās par ES Klimata un enerģētikas mērķiem 2030. gadam, kas paredz panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu visā ES par 40%, salīdzinot ar 1990. gadu, palielināt enerģijas izmantošanas efektivitāti, kā arī vienojās, ka 2030. gadā ES kopējā enerģijas patēriņā atjaunojamo energoresursu īpatsvaram jābūt 27% apmērā. Katra dalībvalsts varēs brīvi izvēlēties tās ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā.

Konferences dalībnieki diskutēs par to, cik lielā apjomā tiks samazināts CO2, tieši kurus sektorus tas skars, kādu ieguldījumu mērķu sasniegšanā varētu sniegt transporta sektors un siltumražotāji enerģētikā. Apspriests tiks arī dažādo atjaunojamo resursu (arī vēja un saules) iespējamais potenciāls enerģētikā un tam nepieciešamais valsts atbalsts.

Konferencē uzstāsies  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietniece  vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola, Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāts Einārs Cilinskis, Latvijas Siltumuzņēmēju asociācijas prezidents Ilmārs Rūsis, biedrības “Auto Asociācija” viceprezidents Ingus Rūtiņš, biedrības “Vēja elektroenerģijas ražotāju savienība” vadītājs Kristaps Stepanovs un Latvijas Nacionālās Ģeotermālās Asociācijas biedrs Anatolijs Borodiņecs.

Konferences noslēgumā paredzēta dalībnieku paneļdiskusija.