Darba devēji gaida zināšanas, attieksmi un pieredzi

(05.11.2014.)

Auto Asociācija, atzīmējot savas darbības divdesmito gadadienu, 23. oktobrī organizēja visām Latvijas profesionālajām mācību iestādēm, kuras sagatavo auto nozares speciālistus, konferenci „Mūsdienu autobūves izaicinājumi izglītības kvalitātei”. Tā kalpoja kā platforma visām izglītības iestādēm, kas sagatavo auto nozares speciālistus, nodibināt kontaktus ar potenciālajiem darba devējiem, uzzināt to prasības un iegūt dažādu ar izglītību un mācību praksi saistītu informāciju. Konferencē tika apskatītas ar nozari un izglītību saistītas tēmas, kuras prezentēja vieni no vadošajiem automobiļu remonta nozares speciālistiem – automobiļu ražotāju pārstāvji ar ilgu profesionālo pieredzi gan automobiļu remontu jomā, gan servisa uzņēmumu vadīšanā.

„Kompetents auto mehāniķis ir domājošs, atbildīgs un uz sociālo kultūru orientēts darbinieks, tādi mums viņi ir jāaudzina un jāskolo, tādus mēs – darba devēji un klienti, viņus vēlamies redzēt auto servisos. Mēs sagaidām, ka viņi būs apveltīti ar spēju izzināt jauno, iekļauties kolektīvā, pārzināt svešvalodu un pastāvīgi mācīties visu savu karjeras laiku. Diemžēl jāatzīst, ka automobiļu apkopes un remonta nozarē jau vairākus gadus eksistē kompetentu un zinošu servisa darbinieku trūkums”, konferences organizēšanas nepieciešamību skaidro Auto Asociācijas viceprezidents Ingus Rūtiņš.

„Konference automehāniķu pedagogus vienkārši „ierāva” auto industrijā – esošās situācijas analīzē pasaulē, Eiropā un Latvijā. Visvērtīgākais bija uzsāktais auto industrijas attīstības virziens – „Ceļš uz kvalitatīvu auto remontu - zināšanas, attieksme un pieredze”, jo uzņēmēji ir gatavi piedalīties izglītības procesa īstenošanā ne tikai darba vidē balstītā izglītībā, nodrošinot praksi, bet arī mācību procesā nākamo automehāniķu sagatavošanā”, ieguvumus uzskaita profesionālās izglītības kompetences centra Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums direktore Dace Cine. 

„Automobiļa remonta mērķis nav tikai novērst sūdzību par automobiļa tehnisko stāvokli. Mērķis ir automobili atgriezt sākotnējā tehniskā stāvoklī, kādu to ir iecerējis auto ražotājs, konstatēt problēmas cēloni un informēt klientu par tālākajiem remontiem. Šajā procesā viens no atslēgas faktoriem ir pastāvīga komunikācija ar klientu – skaidrošana, pamatošana, informēšana. Faktiski remonta procesā lielā mērā runa ir par diviem cilvēkiem un daudz mazāk par cilvēku un automobili.

Auto Asociācija kā vienīgā auto nozari pārstāvošā organizācija turpinās iesaistīties ar profesionālo izglītību saistītu jautājumu risināšanā, ilgtermiņā sadarbojoties gan ar darba devējiem, izglītības iestādēm, gan ar izglītības politikas virzītājiem un izpildītājiem”, rezumē I. Rūtiņš.