PIRMAIS GADS VIEDĀS PILSĒTAS KLASTERA PROJEKTĀ

(27.02.2018.)

Ir pagājis gads kopš tika parakstīts līgums starp projekta vadošo partneri - biedrību Auto Asociācija un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, uzsākot projekta Viedās pilsētas klasteris ieviešanu. Gada laikā klastera biedru skaits ir audzis un nu jau projekts apvieno vairāk kā 30 dažādu nozaru uzņēmējus, kuri pārstāv tādas viedās pilsētas darbības virzienus kā - viedā būvniecība, viedā enerģētika, viedā infrastruktūra, viedā mobilitāte un vēl daudzas citas. Gada laikā ir izveidoti vairāki mazklasteri, noorganizēti dažādi ar viedo pilsētu aktualitāti saistīti sabiedrības informēšanas pasākumi, kā starptautiska konference “Ziemeļvalstu-Baltijas valstu risinājumi viedākām reģiona pilsētām. Energoefektivitāte: Ceļā uz kompleksu klimata un enerģētikas plānu”, ekskursiju vizīte uz labās prakses piemēru objektiem ar paraugdemonstrējumiem, dalība Vide un Enerģija 2017, kur tika demonstrētas novitātes viedās mobilitātes jomā, dalība dažādos pārrobežu pasākumos un uzsākts darbs pie kopīgu produktu radīšanas. Gada izskaņā tika parakstīts sadarbības memorands ar Fizikālās enerģētikas institūtu, tādējādi tiek paplašināts arī pētniecības partneru loks.

ERAF ieguldījums projektā “Viedās pilsētas klasteris” (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/017) – 397 402 eiro
Projekta īstenošanas laiks – 2017. gada februāris līdz 2019. gada decembris

Maksimālais efekts uzņēmumam no dalības klasteri būs tad, ja klasteri realizējamās aktivitātes sakrīt ar to, kas ir plānots Jūsu uzņēmuma dienas kārtībā!

  

Kontaktinformācija
www.smartcity.lv
info@smartcity.lv